Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 11/07/2022    122

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Thái Nguyên do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.Tên tổ chức sở hữu cổ phần:

2. Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh:

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Thái Nguyên

3. Địa chỉ: Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công 1, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
4. Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê lại đất, hạ tầng khu công nghiệp; Cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6. Giá khởi điểm: 316.213.000.000 đồng/ lô cổ phần
7. Bước giá 1.000.000 đồng/lô cổ
8. Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 13.919.957 cổ phần
9. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
10. Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/07/2022 đến 16h00 ngày 29/07/2022 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

– Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)

11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

– Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 03/08/2022

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12. Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

– Thời gian: 09h ngày 05/08/2022

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/08/2022 đến ngày 11/08/2022
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/08/2022 đến ngày 11/08/2022

Tài liệu hướng dẫn: Tại đây 

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Tại đây 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status