Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Thông tin đấu giá/ IPO 29/05/2020    503

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SICI), với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

2.      Địa chỉ:

Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

3.      Vốn điều lệ:

5.000.000.000.000 đồng

4.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

5.      Giá khởi điểm:

26.000 đồng/cổ phần

6.      Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh:

45.000.000 cổ phần

7.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

45.000.000 cổ phần

8.      Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ ngày 02/06/2020 đến 16h00 ngày 17/06/2020

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

9.      Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham tham dự chào bán cạnh tranh:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/06/2020

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

10.  Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

–       Thời gian: 14h30 ngày 18/06/2020

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: 

Muộn nhất ngày 24/06/2020

Hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia chào bán cạnh tranh của CTCP Tư vấn xây dựng điện 4

Mẫu tham dự: Mau bieu chào bán cạnh tranh

Thông tin chi tiết: Tại đây!

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status