Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THEO LÔ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Thông tin đấu giá/ IPO 03/03/2017    367

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM
2.      Địa chỉ: Khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
3.      Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, chế biến gỗ và lâm đặc sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa; Thiết kế, trồng rừng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, khai thác rừng trồng …
4.      Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 12.700 đồng/cổ phần

7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá:

8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:

9.      Hình thức đấu giá:

 

1.951.800 cổ phần

1.951.800 cổ phần

 

Đấu giá theo lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán (1.951.800 cổ phần)

10.  Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

11.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 02/03/2017 đến 15h30’ ngày  24/03/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM)

12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/03/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 31/03/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/04/2017 đến 16 giờ ngày 10/04/2017
15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/04/2017 đến ngày 10/04/2017

 

 

Tài liệu hướng dẫn : Hướng dẫn tham gia đấu giá

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status