Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG

Thông tin đấu giá/ IPO 21/09/2016    299

Chia sẻ

1.      Tổ chức phát hành: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang
2.      Địa chỉ: Số 103 đường Tôn Đức Thắng, tổ 17, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
3.      Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Xây dựng các công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng; Thu gom, xử lý rác thải không độc hại (rác thải sinh hoạt); Dịch vụ chăm sóc và duy trì cây xanh đô thị; …
4.      Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.838.800 cổ phần
8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 1.838.800 cổ phần
9.      Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 21/09/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 11/10/2016

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/10/2016

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 18/10/2016

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/10/2016 đến ngày 28/10/2016
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/10/2016 đến ngày 25/10/2016

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm: Hướng dẫn tham gia đấu giá_CTTNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang

Tài liệu khác vui lòng tham khảo tại đây.

 

DMCA.com Protection Status