Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

Thông tin đấu giá/ IPO 21/04/2017    335

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP
2.      Địa chỉ: Tòa nhà Viglacera – Số 1 Đại lộ Thăng Long, P. Mễ trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
3.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản …
4.      Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 3.070.000.000.000  đồng (Ba nghìn không trăm bảy mươi tỷ đồng)
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 12.300 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 120.000.000 cổ phần
8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 120.000.000 cổ phần

9.      Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 21/04/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 22/05/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Tổng Công ty Viglacera – CTCP)

10.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/05/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 29/05/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

12.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/05/2017 đến 16 giờ ngày 08/06/2017
13.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 31/05/2017 đến ngày 05/06/2017

 

Tài liệu hướng dẫn : Hướng dẫn tham gia đấu giá Tổng công ty Viglacera

Tài liệu hướng dẫn tham gia đấu giá cho NĐT nước ngoài : Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham dự đấu giá_17.04.2017

Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá dùng cho NĐT nước ngoài : Đơn đăng ký đấu giá (mẫu áp dụng cho NĐT nước ngoài)

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status