Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

Thông tin đấu giá/ IPO 20/04/2017    472

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
2.      Địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3.      Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư nông nghiệp; Kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà xưởng và kho bãi …
4.      Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 220.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng)
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.350.580 cổ phần
8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 6.350.580 cổ phần

9.      Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 20/04/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 12/05/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp)

10.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/05/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 19/05/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

12.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/05/2017 đến 16 giờ ngày 29/05/2017
13.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/05/2017 đến ngày 26/05/2017

 

Tài liệu hướng dẫn : Hướng dẫn tham gia đấu giá Tổng công ty vật tư nông nghiệp

 

DMCA.com Protection Status