Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 23/10/2017    375

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
2.      Địa chỉ: Số 2C Phó Đức Chính, quận 1, TP Hồ Chí Minh
3.      Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn và cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn….
4.      Vốn điều lệ: 3.080.000.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 12.550  đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 13.251.695 cổ phần

8.      Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 23/10/2017 đến 15h30 ngày 13/11/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu)

9.      Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 16/11/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

10.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10 giờ 00 ngày 20/11/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/11/2017 đến 16 giờ ngày 30/11/2017
12.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 27/11/2017

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status