Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 27/03/2019    434

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
3.      Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
4.      Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, …
5.      Vốn điều lệ: 3.080.000.000.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 20.100 đồng/cổ phần
8.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 15.121.635 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: Căn cứ Quy chế bán đấu giá cổ phần của  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do Ngân hàng TMCP  Công thương Việt Nam sở hữu.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 22/03/2019 đến 15h30 ngày 11/04/2019

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/04/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 ngày  19/04/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/04/2018 đến 16 giờ ngày 26/04/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 26/04/2019

Tài liệu hướng dẫn:Hướng dẫn tham gia đấu giá

Tài liệu tham khảo:Tại đây

Mẫu đơn đăng ký:Mau don tham du dau gia cua Ngan hang TMCP Sai Gon Cong Thuong

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status