Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 06/12/2017    696

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông
2.      Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, quận 1, TP Hồ Chí Minh
3.      Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn và cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mọi tổ chức thuộc các thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam….
4.      Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 13.000  đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 18.887.709 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 18.887.709 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 04/12/2017 đến 15h30 ngày 22/12/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của của Ngân hàng TMCP Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:.

–       Thời gian: 10 giờ 00 ngày 29/12/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/12/2017 đến 16 giờ ngày 08/01/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 08/01/2018

Tài liệu hướng dẫn:Hướng dẫn tham gia đấu giá Ngân hàng TMCP Phương Đông

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status