Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 29/11/2016    216

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
2.      Tên tổ chức đấu giá: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
3.      Địa chỉ: Số 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4.      Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngân hàng; Hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán; ….
5.      Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 10.600 đồng/cổ phần
8.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.402.325 cổ phần (Đấu giá cả lô)
9.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 2.402.325 cổ phần
10.  Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

11.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/11/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 19/12/2016

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu)

12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/12/2016

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 26/12/2016

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/12/2016 đến 16 giờ ngày 05/01/2017
15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/12/2016 đến ngày 03/01/2017

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:  Huong dan tham gia dau gia

Tài liệu khác vui lòng tham khảo tại đây

DMCA.com Protection Status