Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á DO TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 11/01/2018    314

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
2.      Địa chỉ: Số 25 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3.      Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; …
4.      Vốn điều lệ: 5.465.825.890.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 9.600 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 33.422.937 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 33.422.937 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h30 ngày 11/01/2018 đến 15h30 ngày 31/01/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày  05/02/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 07/02/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/02/2018 đến 16 giờ ngày 22/02/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 21/02/2018

 

Tài liệu hướng dẫn : Hướng dẫn tham gia đấu giá NH TMCP ĐÔNG NAM Á

Mẫu đơn : Don dang ky dau gia

Thông tin khác vui long tham khảo tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status