Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 21/03/2018    341

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
2.      Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
3.      Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn …
4.      Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.672.444 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.672.444 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h30 ngày 21/03/2018 đến 15h30 ngày 10/04/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP  Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sở hữu)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/04/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10h00 ngày 17/04/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/04/2018 đến 16 giờ ngày 27/04/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 24/04/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá NH TMCP Phương Đông

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Don dang ky dau gia

 

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status