Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP THỦY ĐIỆN HỒ BỐN DO TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 06/09/2017    246

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỒ BỐN
2.      Địa chỉ: Bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
3.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
4.      Vốn điều lệ: 235.396.136.016 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 10.400 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 216.000 cổ phần
8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 216.000 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 06/09/2017 đến 15h30 ngày 26/09/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy Điện Hồ Bốn do Tổng Công Ty Sông Đà sở hữu)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/09/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10 giờ 00 ngày 03/10/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/10/2017 đến 16 giờ ngày 13/10/2017
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/10/2017 đến ngày 10/10/2017

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP Thủy điện Hồ Bốn

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status