Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HAPROSIMEX

Thông tin đấu giá/ IPO 27/12/2016    373

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HAPROSIMEX
2.      Địa chỉ: Số 22 Hàng Lược, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
3.      Ngành nghề kinh doanh: Gia công các mặt hàng đệt may và hoạt động cho thuê mặt bằng văn phòng
4.      Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.834.700 cổ phần
8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 3.834.700 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 27/12/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 17/01/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Haprosimex)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/01/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 24/01/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/01/2017 đến 16 giờ ngày 06/02/2017
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/01/2017 đến ngày 04/02/2017

Tài liệu tham khảo : tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status