Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 145

Thông tin đấu giá/ IPO 19/10/2017    294

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 145
2.      Địa chỉ: Km 75, quốc lộ 19, phường Ngô Mây, thị xã An Khê, Gia Lai.
3.      Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình dân dụng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng…
4.      Vốn điều lệ: 29.769.700.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 10.000  đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.680.306 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.680.306 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 19/10/2017 đến 15h30 ngày 09/11/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên 145)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/11/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 ngày 16/11/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/11/2017 đến 16 giờ ngày 26/11/2017
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 23/11/2017

Tài liệu hướng dẫn :Hướng dẫn tham gia đấu giá CT TNHH MTV 145

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status