Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 23/10/2017    303

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG
2.      Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, sô 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.
3.      Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn, hoạt động tín dụng, Mở tài khoản và dịch vụ ngân quỹ….
4.      Vốn điều lệ: 604.921.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 11.549  đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.600.000 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.600.000 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 23/10/2017 đến 15h30 ngày 13/11/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên 532)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 16/11/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 ngày 20/11/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/11/2017 đến 16 giờ ngày 30/11/2017
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 27/11/2017

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá CT Tài chính Cổ phần Xi măng

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status