Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN CÀ MAU

Thông tin đấu giá/ IPO 31/05/2017    345

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN CÀ MAU
2.      Địa chỉ: Số 146A, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 8, phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
3.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thiết bị truyền thông; Hoạtđộng kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan gồm: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác …
4.      Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 731.500 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 26.000 cổ phần
8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 26.000 cổ phần

9.      Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 31/05/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 20/06/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau)

10.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/06/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 27/06/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

12.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/06/2017 đến 16 giờ ngày 07/07/2017
13.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/06/2017 đến ngày 04/07/2017

 

Tài liệu hướng dẫn : Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP Xây lắp và dịch vụ Bưu điện CÀ MAU

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status