Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI NGUYÊN DO TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 26/09/2017    430

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI NGUYÊN
2.      Địa chỉ: Phù Lôi, Thuận Thành, Phô Yên, Thái Nguyên
3.      Ngành nghề kinh doanh: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm dầu mỡ nhờn, khí đốt, than…..
4.      Vốn điều lệ: 21.752.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 13.700 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.109.250 cổ phần
8.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

9.      Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 25/09/2017 đến 15h30 ngày 16/10/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xăng Dầu Dầu khí Thái Nguyên do Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam sở hữu)

10.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/10/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 ngày 23/10/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

12.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/10/2017 đến 16 giờ ngày 02/11/2017
13.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/10/2017 đến ngày 30/10/2017

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status