Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 05/06/2019    417

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam
2.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4
3.      Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
4.      Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn lập quy hoạch, tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế xây dựng các công trình điện …
5.      Vốn điều lệ: 158.347.450.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 59.400 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 11.335.910 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 7.746.357 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 05/06/2019 đến 15h30 ngày 25/06/2019

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 28/06/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày  02/07/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 03/07/2019 đến 16 giờ ngày 09/07/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/07/2019 đến ngày 09/07/2019

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá của CTCP Tư vấn xây dựng điện 4

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Mau don tham du dau gia

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status