Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN VIKOR DO CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 03/01/2018    286

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Tôn Vikor
2.      Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, khu công nghiệp Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình
3.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất tôn mạ màu, tôn mạ kẽm; Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại; …
4.      Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 6.200 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 4.080.000 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.080.000 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 02/01/2018 đến 15h30 ngày 25/01/2018 

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Tôn Vikor)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 30/01/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 ngày  01/02/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/02/2018 đến 16 giờ ngày 11/02/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 08/02/2018

Tài liệu hướng dẫn :Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP Tôn Vikor
Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status