Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN DO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 02/03/2018    469

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN
2.      Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
3.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh điện năng …
4.      Vốn điều lệ: 951.250.449.375 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 14.850 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 4.194.609 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.194.609 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 02/03/2018 đến 15h30 ngày 22/03/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày  27/03/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 29/03/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/03/2018 đến 16 giờ ngày 07/04/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/04/2018 đến ngày 05/04/2018

Tài liệu hướng dẫn : Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP Thủy điện Nậm Chiến

Tài liệu tham khảo : tại đây

Mẫu đơn : Don dang ky dau gia

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status