Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Thông tin đấu giá/ IPO 25/07/2017    305

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
2.      Địa chỉ: Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
3.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Đầu tư xây dựng sản xuất và kinh doanh nguồn điện; Dịch vụ cẩu tải, thiết bị thử tải, lọc dầu …
4.      Vốn điều lệ: 750.520.520.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 17.000 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5.666.134 cổ phần
8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 5.666.134 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 22/07/2017 đến 15h30 ngày 15/08/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/08/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 8 giờ 30 ngày 22/08/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/08/2017 đến 16 giờ ngày 01/09/2017
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/08/2017 đến ngày 29/08/2017

 

Tài liệu hướng dẫn : Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP Thủy điện A Vương

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status