Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG DO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 11/04/2017    229

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
2.      Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông
3.      Địa chỉ: Lô 18, KĐT mới Định Công phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
4.      Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Tư vấn, thiết kế, lập dự án đầu tư và thẩm định dự toán các công trình bưu chính viễn thông, CNTT , …
5.      Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 16.793 đồng/cổ phần
8.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.450.000cổ phần
9.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 2.450.000cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 10/04/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 03/05/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/05/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 10/05/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/05/2017 đến 16 giờ ngày 20/05/2017
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/05/2017 đến ngày 17/05/2017

 

Tài liệu hướng dẫn : Hướng dẫn tham gia đấu giá

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status