Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 29/01/2018    457

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH
2.      Địa chỉ: Tổ 2 phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
3.      Ngành nghề kinh doanh: Khai thác xử lý và cung cấp nước; Sản xuất nước sạch, nước tinh khiết đóng chai; ….
4.      Vốn điều lệ: 66.792.897.475 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 12.100 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.603.000 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.603.000 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h30 ngày 19/01/2018 đến 15h30 ngày 12/02/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày  22/02/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 26/02/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/02/2018 đến 16 giờ ngày 08/03/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/02/2018 đến ngày 05/03/2018

Tài liệu hướng dẫn : Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP Nước sạch Hòa Bình

Đơn đăng ký tham gia đấu giá: Don dang ky dau gia

Thông tin khác vui lòng tham khảo tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status