Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 05/06/2019    638

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
3.      Địa chỉ: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
4.      Ngành nghề kinh doanh: Thu gom rác thải không độc hại, Xây dựng công trình công ích, Xây dựng công trình công ích, Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
5.      Vốn điều lệ: 62.782.590.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 13.143 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 4.586.959 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 4.586.959 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 31/05/2019 đến 15h30 ngày 21/06/2019

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 26/06/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày  28/06/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/06/2019 đến 16 giờ ngày 05/07/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/07/2019 đến ngày 05/07/2019

Tài liệu hướng dẫn:Hướng dẫn tham gia đấu giá của CTCP môi trường và công trình đô thị Thái Bình

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Mau don tham du dau gia

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status