Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN DO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 30/03/2018    368

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên
3.      Địa chỉ: Số 5 -7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
4.      Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: khách sạn; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thương xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,…)
5.      Vốn điều lệ: 69.571.530.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 305.053 đồng/cổ phần
8.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.870.970 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.870.970 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/03/2018 đến 15h30 ngày 19/04/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/04/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 27/04/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/05/2018 đến 16 giờ ngày 11/05/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/05/2018 đến ngày 09/05/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Don dang ky dau gia

 

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status