Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HÓA CHẤT DO BỘ QUỐC PHÒNG SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 03/01/2018    386

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất
2.      Địa chỉ: Số 19 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
3.      Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, hóa chất, ….
4.      Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 14.400 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.550.000 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.550.000 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 02/01/2018 đến 15h30 ngày 24/01/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/01/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 14 giờ ngày  31/01/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/02/2018 đến 16 giờ ngày 10/02/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/02/2018 đến ngày 07/02/2018

Tài liệu hướng dẫn :Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP Điện tử tin học hóa chất

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status