Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 05/03/2018    506

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
2.      Địa chỉ: 164 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội
3.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh các loại quạt điện, đồ điện gia dụng,…
4.      Vốn điều lệ: 143.000.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 42.400 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.707.000 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.707.000 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h30 ngày 05/03/2018 đến 15h30 ngày 23/03/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 14h00 ngày 30/03/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2018 đến 16 giờ ngày 09/04/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/04/2018 đến ngày 06/04/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP Điện cơ Thống Nhất

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Don dang ky dau gia

 

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status