Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG ĐỒNG THÁP

Thông tin đấu giá/ IPO 15/02/2017    240

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG ĐỒNG THÁP
2.      Địa chỉ: Số 209 – 211 – 213 đường Trương Hán Siêu, phường Phú Mỹ, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
3.      Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn khảo sát lập dự án các dự án đầu tư xây  dựng các công trình bưu chính, viễn thông, các công trình công nghiệp, giao thông dân dụng và các công trình khác …
4.      Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 56.600 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 320.000 cổ phần
8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 320.000 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 15/02/2017 đến 15h30’ ngày  08/03/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG ĐỒNG THÁP)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/03/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 15/03/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/03/2017 đến 16 giờ ngày 25/03/2017
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/03/2017 đến ngày 22/03/2017

Tài liệu hướng dẫn : Hướng dẫn tham gia đấu giá

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status