Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

Thông tin đấu giá/ IPO 27/12/2016    208

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG
2.      Địa chỉ: Số 26 đường Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An
3.      Ngành nghề kinh doanh: Đào tạo nghề ngắn hạn, đầu tư kinh doanh bất động sản…
4.      Vốn điều lệ: 45.244.310.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 21.800 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.216.106 cổ phần
8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 1.216.106 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 26/12/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 16/01/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/01/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 23/01/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/01/2017 đến 16 giờ ngày 02/02/2017
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/01/2017 đến ngày 25/01/2017

 

Trân trọng thông báo!

Tài liệu khác vui lòng tham khảo tại đây

DMCA.com Protection Status