Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 04/04/2017    309

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
2.      Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển miền Trung
3.      Địa chỉ: Só 26 đường Nguyễn Thái Học, P. Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An
4.      Ngành nghề kinh doanh: Đào tạo nghề ngắn hạn, đầu tư kinh doanh bất động sản …
5.      Vốn điều lệ: 45.244.310.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 19.500 đồng/cổ phần
8.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.216.106 cổ phần
9.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 1.216.106 cổ phần
10.  Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (1.216.106 cổ phần)

11.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 04/04/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 25/04/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển miền Trung)

12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/04/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 04/05/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/05/2017 đến 16 giờ ngày 13/05/2017
15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/05/2017 đến ngày 11/05/2017

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm: Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung

Thông tin khác vui lòng tham khảo tại đây

DMCA.com Protection Status