Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG 18 DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 30/11/2017    315

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng 18
2.      Địa chỉ: Số 193- 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
3.      Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, xây lắp, tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư…..
4.      Vốn điều lệ: 52.635.600.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 21.000  đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 564.480 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 564.480 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 29/11/2017 đến 15h30 ngày 25/12/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng 18 do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội sở hữu)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 ngày 02/01/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 03/01/2018 đến 16 giờ ngày 12/01/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/01/2018 đến ngày 09/01/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng 18

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status