Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thông tin đấu giá/ IPO 18/01/2017    236

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
2.      Địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
3.      Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình giao thông; Xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; Xây dựng dân dụng, công nghiệp;
4.      Vốn điều lệ: 15.440.320.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.151.532 cổ phần
8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 1.151.532 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 19/01/2017 đến 15h30’ ngày  15/02/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/02/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 22/02/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/02/2017 đến 16 giờ ngày 04/03/2017
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/02/2017 đến ngày 01/03/2017

Tài liệu đính kèm: Hướng dẫn tham gia đấu giá

Tài liệu tham khảo : tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status