Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Kết quả đấu giá cổ phần Nhà nước tại CTCP Thanh Phong

Thông tin đấu giá/ IPO 30/12/2009    359

Chia sẻ

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN TOÀN BỘ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC

CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH PHONG

Căn cứ vào biên bản số 250/2009/BB-BTCĐG ngày 29 tháng 12 năm 2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, tổ chức tài chính trung gian tổ chức thực hiện đấu giá công bố kết quả như sau:

1

Tên doanh nghiệp bán cổ phần

Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Tổng hợp HN

2

Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

180.000 cổ phần

3

Mệnh giá

10.000 đồng/cp

4

Gía khởi điểm

10.200 đồng/cp

5

Tổng số lượng cổ phần đăng ký

280.000 cổ phần

6

Tổng số nhà đầu tư đăng ký đấu giá

4

Nhà đầu tư cá nhân

3

Nhà đầu tư tổ chức

1

7

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

4

8

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

280.000 cổ phần

9

Gía đấu thành công cao nhất

10.300 đồng/cp

10

Gía đấu thành công thấp nhất

10.200 đồng/cp

11

Gía đấu thành công bình quân

10.256 đồng/cp

12

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

4

Tổ chức

1

Cá nhân

3

13

Tổng số lượng cổ phần bán được

180.000 cổ phần

Nhà đầu tư nước ngoài

0  cổ phần

14

Tổng giá trị cổ phần bán được

1.846.000.000 đồng

DMCA.com Protection Status