Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Kết quả đấu giá cổ phần của TCT Hàng Hải VN tại CTCP Dịch vụ kỹ thuật Cảng Hải Phòng

Thông tin đấu giá/ IPO 29/12/2014    216

Chia sẻ

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin trân trọng thông báo Kết quả đấu giá cổ phần của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Cảng Hải Phòng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Cảng Hải Phòng

 Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

 Số cổ phần chào bán:  283,650 Cp

 Mệnh giá:  10,000 đồng/CP

 Giá khởi điểm:  19,100 đồng/CP

 Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:  2 NĐT

Trong đó:

 Tổ chức: 1 NĐT

 Cá nhân:  1 NĐT

 Tổng số khối lượng đăng ký mua:  567,300 CP

 Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:  2

 Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 567300 Cp

 Khối lượng đặt cao nhất:  283,650 CP

 Khối lượng đặt thấp nhất:  283,650 CP

 Giá đặt mua cao nhất:  21,200 đồng

 Giá đặt mua thấp nhất:  21,200 đồng

 Giá đấu thành công cao nhất:  21,200 đồng

 Giá đấu thành công thấp nhất: 21,200 đồng

 Giá đấu thành công bình quân:  21,200 đồng

 Tổng số nhà đầu tư trúng giá:  1

Trong đó:

 Tổ chức:     

 Cá nhân:  1

 Tổng số lượng cổ phần bán được:  283,650 CP

số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:     

 Tổng giá trị cổ phần bán được:  6,013,380,000 Đồng

 Thời gian nộp tiền mua cổ phần: chậm nhất 16h00 ngày 16/01/2015

DMCA.com Protection Status