Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Kết quả đấu giá cổ phần của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 30/12/2011    434

Chia sẻ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Sở GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được tổ chức vào ngày 28 và 29/12/2011 như sau:

 

1.

Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua:

84.754.146 cổ phần

84.754.146 cổ phần

2.

Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

3.

Giá khởi điểm:

18.500 đồng/cổ phần

4.

Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá:

Trong đó:  Tổ chức: 129           Cá nhân: 16.109

16.238

 

5.

Tổng khối lượng đăng ký mua:

140.875.100 cổ phần

6.

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

16.197

7.

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

140.738.300 cổ phần

8.

Khối lượng đặt cao nhất:

5.000.000 cổ phần

9.

Khối lượng đặt thấp nhất:

100 cổ phần

10.

Giá đặt mua cao nhất:

35.000 đồng/cổ phần

11.

Giá đặt mua thấp nhất:

18.500 đồng/cổ phần

12.

Giá đấu thành công cao nhất:

35.000 đồng/cổ phần

13.

Giá đấu thành công thấp nhất:

18.500 đồng/cổ phần

14.

Giá đấu thành công bình quân:

18.583 đồng/cổ phần

15.

Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

Trong đó:  Tổ chức: 128        Cá nhân: 16.069

16.197

 

16.

Tổng số lượng cổ phần bán được:

Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:

84.754.146 cổ phần

125.215 cổ phần

17.

Tổng giá trị cổ phần bán được:

 1.575.020.921.000 đồng

18.

Hạn thanh toán tiền mua cổ phần:

từ ngày 29/12/2011 đến 16 giờ ngày 13/01/2012

DMCA.com Protection Status