Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Quản lý Đường sông số 3

Thông tin đấu giá/ IPO 23/12/2015    196

Chia sẻ

1. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 160.000 cổ phần

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

3. Giá khởi điểm: 15.000 đồng/cổ phần

4. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 12 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 01 NĐT

+ Cá nhân: 11 NĐT

5. Tổng số khối lượng đăng ký mua: 1.060.000 cổ phần

6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 12 phiếu

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 1.060.000 cổ phần

8. Khối lượng đặt mua cao nhất: 160.000 cổ phần

9. Khối lượng đặt mua thấp nhất: 20.000 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất: 29.000 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất: 15.000 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất: 29.000 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất: 25.600 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân: 26.963 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 04 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 0  NĐT

+ Cá nhân: 04  NĐT

16. Tổng số lượng cổ phần bán được: 160.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 4.314.000.000 đồng

17. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 23/12/2015 đến ngày 29/12/2015

18. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:  từ ngày 23/12/2015 đến ngày 29/12/2015

Trân trọng kính báo

DMCA.com Protection Status