Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Phát hành sách Quảng Ninh

Thông tin đấu giá/ IPO 22/12/2015    285

Chia sẻ

1. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 9.180 cổ phần

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

3. Giá khởi điểm: 12.400 đồng/cổ phần

4. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 07 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 07 NĐT

5. Tổng số khối lượng đăng ký mua: 45.360 cổ phần

6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 07 phiếu

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 45.360 cổ phần

8. Khối lượng đặt mua cao nhất: 9.180 cổ phần

9. Khối lượng đặt mua thấp nhất: 2.000 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất: 52.500 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất: 12.400 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất: 52.500 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất: 52.500 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân: 52.500 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 01 NĐT

16. Tổng số lượng cổ phần bán được: 9.180 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài : 0 cổ phần

17. Tổng giá trị cổ phần bán được: 481.950.000 đồng

18. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 22/12/2015 đến ngày 05/01/2016

19. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 22/12/2015 đến ngày 28/12/2015

Trân trọng kính báo./.

 

 

DMCA.com Protection Status