Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố thông tin về kết quả phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Viglacera

Thông tin đấu giá/ IPO 20/02/2014    341

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Viglacera được tổ chức vào ngày 20/02/2014 như sau:
– Tên tổ chức đấu giá: Tổng công ty Viglacera
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 76.947.600 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 608 NĐT
           Trong đó:
                           + Tổ chức: 10 NĐT
                           + Cá nhân: 598 NĐT
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 19.487.200 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 603 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 19.472.700 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 7.500.000 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 400 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 14.000 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 10.300 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 14.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 10.300 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 10.301 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 603 NĐT
            Trong đó:
                           + Tổ chức: 10 NĐT
                           + Cá nhân: 593 NĐT

– Tổng số lượng cổ phần bán được: 19.472.700 cổ phần
             Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 10.100.000 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 200.585.910.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 21/02/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/02/2014

DMCA.com Protection Status