Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố thông tin về kết quả đăng ký mua cổ phần phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Viglacera

Thông tin đấu giá/ IPO 17/02/2014    278

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Viglacera từ ngày 23/12/2013 đến ngày 17/02/2014 như sau:

1.     Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng Công ty Viglacera

        Địa chỉ: Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

2.     Vốn điều lệ dự kiến: 3.070.000.000.000 đồng (Ba nghìn không trăm bảy mươi tỷ đồng)

3.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 76.947.600 cổ phần

4.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 608 NĐT

Trong đó:        Tổ chức: 10 NĐT                   

Cá nhân: 598 NĐT

5.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 19.487.200 cổ phần

Trong đó:        Tổ chức: 11.233.500   CP      

Cá nhân: 8.253.700  CP

6.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00, ngày 17/02/2014

7.     Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30, ngày 20/02/2014

DMCA.com Protection Status