Hợp tác cùng phát triển

VJC – Sân bay Long Thành mang đến kỳ vọng mới – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 04/03/2021    606

Chia sẻ

  • Trong năm 2020, HĐKD cốt lõi của VJC ghi nhận lỗ ròng 3.663 tỷ đồng, tích cực hơn so với dự phóng của chúng tôi nhờ nỗ lực cắt giảm chi phí.
  • LN ròng năm 2020 đạt 70 tỷ đồng, hoàn thành 72,9% dự phóng của chúng tôi do LN từ S&LB thấp hơn dự kiến.
  • Duy trì khuyến nghị Trung lập và nâng giá mục tiêu lên 143.100đ/cp nhờ triển vọng dài hạn đến từ sân bay quốc tế Long Thành.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND 137.200 VND 143.100 0,0% TRUNG LẬP HÀNG KHÔNG

Vận tải hàng không phục hồi tốt hơn dự kiến

Trong Q4/20, tổng số chuyến bay của VJC giảm 47,6% svck xuống 19.003 chuyến nhưng tăng 25,1% sv quý trước do nhu cầu bay nội địa phục hồi mạnh. Doanh thu cốt lõi tăng 14,3% sv quý trước nhờ doanh thu từ hoạt động phụ trợ và hàng hóa. LN ròng Q4/20 tăng 85,2% svck đạt 995 tỷ đồng, trong đó LN ròng cốt lõi đạt 118 tỷ đồng và phục hồi đáng kể so với quý trước nhờ hoạt động phụ trợ và hàng hóa.

LN năm 2020 thấp hơn dự phóng do hoạt động S&LB

Trong năm 2020, tổng số chuyến bay của VJC giảm 44,3% svck xuống 77.476 chuyến do vận tải quốc tế bị đóng băng kể từ Q2/2020, dẫn tới DT cốt lõi giảm 64% svck. Tổng lượng hành khách của VJC giảm 39,8% svck xuống 15 triệu, trong đó lượng hành khách nội địa và quốc tế lần lượt giảm 17,1% và 87,8% svck. LN cốt lõi năm 2020 ghi nhận lỗ ròng 3.663 tỷ đồng, tích cực hơn so với dự phóng của chúng tôi nhờ nỗ lực cắt giảm chi phí. Doanh thu S&LB đạt 3.124 tỷ đồng, dẫn tới LN ròng cả năm 2020 đạt 70 tỷ đồng.

Mở cửa đường bay quốc tế bị chậm lại

Chúng tôi dự báo các chuyến bay quốc tế sẽ trở lại hoạt động từ Q3/21. Do đó, chúng tôi giảm lần lượt giảm 34,7 – 1,1% tổng hành khách quốc tế giai đoạn 2021-23 so với dự phóng trước. Từ đó, dự phóng LN 2021-22 giảm 55,9-10,6%. Nhờ việc khởi công xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành từ 5/1/2021, chúng tôi cho rằng dự án này sẽ hoàn thành vào năm 2025, đúng tiến độ theo quy hoạch tổng thể của Chính phủ. Từ đó, chúng tôi nâng CAGR tổng lượng hành khách nội địa/quốc tế giai đoạn 2025-30 lần lượt từ 8%/13%/năm lên 12%/15%/năm.

Duy trì khuyến nghị Trung lập và nâng 21,5% giá mục tiêu lên 143.100đ/cp

Chúng tôi nâng giá mục tiêu dựa trên phương pháp DCF nhằm phản ánh: (1) nâng CAGR tổng lượng hành khách nội địa/quốc tế giai đoạn 2025-30 lần lượt 4 và 3 điểm %, (2) giảm 3,3% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành do việc bán cổ phiếu quỹ chưa hoàn thành. Rủi ro tăng giá bao gồm phục hồi vận tải quốc tế tốt hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm (1) diễn biến dịch Covid-19 lâu hơn dự kiến, (2) xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không chậm hơn dự kiến và (3) giá nhiên liệu cao hơn dự kiến.

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status