Hợp tác cùng phát triển

VIB – Vượt qua khó khăn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 16/11/2021    517

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q3/21 giảm 17% svck đạt 1.108 tỷ đồng do giảm thu nhập từ bảo hiểm và chi phí hoạt động cao.
  • LN ròng 9T21 tăng 32,7% svck, tương đương 66% dự báo cả năm.
  • Giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 46.400 đồng/cp sau điều chỉnh dự phóng 2021-23 và áp dụng P/BV 2022.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND38.350

VND46.400

0,00%

Khả quan

Tài chính

Trở ngại tạm thời trong KQKD Q3/21

Thu nhập lãi thuần (NII) Q3/21 tăng 20% svck nhờ tăng trưởng tín dụng 25,6% svck và NIM giảm 46 điểm cơ bản svck. Thu nhập ngoài lãi (Non-II) giảm 49,6% svck đến từ việc thu nhập từ hoạt động dịch vụ giảm 32,7% svck, trong đó thu nhập từ bảo hiểm giảm 45,8% svck. Trong khi tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) Q3/21 tăng nhẹ 1,6% svck, chi phí hoạt động ghi nhận tăng 27% (CIR đạt 46,4% so với mức 37,1% Q3/20 và 35,4% Q2/21). Chi phí dự phòng Q3/21 tăng 12% svck, dẫn đến LN ròng Q3/21 của VIB giảm 17% svck đạt 1.108 tỷ đồng.

9T21: kinh doanh bảo hiểm gặp khó

NII 9T21 tăng mạnh 41,8% svck đạt 8,4 nghìn tỷ, trong khi Non-II chỉ tăng 3,2% svck do ảnh hưởng từ mảng bảo hiểm. Thu nhập từ bảo hiểm giảm 10,1% svck chủ yếu do dịch bệnh đã hạn chế các hoạt động gặp gỡ và đi lại. Tăng trưởng tín dụng đạt 10,8% tính đến cuối Q3/21 (Q2/21 là 8,1%), thấp hơn mức 14,2% trong 9T20. Ngoài ra, NIM ghi nhận cải thiện 32 điểm cơ bản lên mức 4,4%. Chất lượng tài sản có những chuyển biến không mấy tích cực khi tỷ lệ NPL tăng lên 1,57% cuối Q3/21 (1,46% cuối năm 2020), dẫn đến LLR giảm còn 54,1% (Q2/21 là 63,8% và cuối năm 2020 là 58,2%). CAR tăng lên 10,6% từ mức 10,1% cuối năm 2020; LDR đạt 73,1% so với 78,1% cuối năm 2020.

Chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng EPS 5-7% cho năm 2021-2023

Chúng tôi giảm dự phóng LN cho năm 2021 còn 6.189 tỷ đồng (thấp hơn 5% so với dự phóng cũ) do giảm thu nhập từ bảo hiểm. Ngoài ra, chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng cho vay của năm 2022-23 lên 26%/23% so với mức 25%/22% trước đó, phản ánh nhu cầu cho vay lớn trong giai đoạn 2 năm tới. Tuy vậy, chúng tôi giảm dự phóng NIM xuống mức 4,24%/4,21% từ mức 4,45%/4,54% do lãi suất cho vay kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm trong tương lai. Kết quả, dự báo LN ròng năm 2022-23 giảm lần lượt 7,2%/7,3% so với dự báo cũ của chúng tôi.

Giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 46.400 đồng/cp

Chúng tôi giảm giá mục tiêu xuống 46.400 đồng/cp sau khi điều chỉnh dự phóng 2021-2023 và sử dụng phương pháp P/BV cho năm 2022. Giá mục tiêu dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau của phương pháp thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 14,3%; tăng trưởng dài hạn: 3%) và hệ số P/B dự phóng năm 2022 ở mức 2,5x. Tiềm năng tăng giá đến từ tăng trưởng tín dụng cao hơn kỳ vọng và CIR thấp hơn. Rủi ro giảm giá đến từ việc nợ xấu tăng cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status