Hợp tác cùng phát triển

VIB – Lợi nhuận Q1/21 tăng trưởng vượt bậc – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 05/05/2021    672

Chia sẻ

 • Lợi nhuận ròng Q1/21 tăng 68,1% svck lên 1.446 tỷ đồng nhờ thu nhập lãithuần tăng 54,4% svck và thu nhập phí thuần tăng 48,1% svck, phù hợp với
  dự báo của chúng tôi.
 • Dư nợ cho vay tăng 31,6% svck (+4,7% sv đầu năm) cuối Q1/21 nhờ mảng cho vay bán lẻ tăng 38,4% svck (+7,5% sv đầu năm).

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND55.400

N/A

0,00%

N/A

TÀI CHÍNH

Q1/21 LN ròng tăng mạnh nhờ thu nhập hoạt động tăng và tỷ lệ CIR cải thiện

 • Thu nhập lãi thuần (NII) tăng 54,4% svck lên 2.778 tỷ đồng nhờ tín dụng tăng 31,6% svck và biên lãi suất (NIM) tăng 61 điểm cơ bản (đcb) svck.
 • NIM (quy đổi cả năm) tăng lên mức 4,5% do chi phí vốn giảm 149 đcb svck, bù đắp cho sự sụt giảm 79 đcb svck của lợi suất tài sản. Chi phí vốn thấp hơn đến từ việc cắt giảm lãi suất điều hành. Trong khi đó, lợi suất tài sản giảm ít hơn mức giảm chi phí vốn, nhờ hiệu quả trong việc mở rộng cho vay bán lẻ của VIB. Tỷ lệ mảng cho vay bán lẻ tăng lên mức 85% trong tổng dư nợ vay của VIB cuối Q1/21 từ mức 81% cuối Q1/20.
 • Thu nhập phí thuần (NFI) tăng 48,1% svck lên 609 tỷ đồng trong Q1/21, nhờ thu nhập từ thanh toán tăng 52,4% svck, đóng góp 29% vào NFI và thu nhập từ phí hoa hồng tăng 27% svck, chiếm 44% NFI.
 • Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) giảm xuống mức 38,9% trong Q1/21, tiếp tục xu hướng giảm từ các mức 45,5%, 39,5%, 37,1% và 38,7% trong 4 quý vừa qua, nhờ VIB tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • Ngân hàng nhân cơ hội tăng trưởng thu nhập cao đã tăng cường trích lập dự phòng với chi phí dự phòng tăng 114,3% svck giúp cải thiện chất lượng tài sản trong Q1/21.
 • Do đó, LN ròng tăng 68,1% svck, hoàn thành 24,4% dự báo cả năm của chúng tôi.

Chất lượng tài sản đã được cải thiện đáng kể

 • Ngân hàng đã tích cực xóa nợ xấu trong Q1/21 giúp tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức 1,7%- bằng mức cuối năm 2020 nhưng giảm đáng kể từ mức 2,2% vào cuối Q1/20. Cụ thể, tỷ lệ xóa nợ (quy đổi cả năm) lên đến 0,42% trong Q1/21 sv mức 0,05% trong Q1/20 và cao hơn đáng kể sv tỷ lệ xóa nợ năm 2020 là 0,32%.
 • Việc trích lập dự phòng mạnh mẽ cũng giúp cải thiện tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) lên mức 62% tại cuối Q1/21 từ mức 58,2% tại cuối năm 2020 hay mức 47,3% tại cuối Q1/20.

Duy trì dự báo lợi nhuận ròng năm 2021 tăng trưởng 27,6% svck

 • Chúng tôi dự phóng NII tăng 31,8% svck được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng ở mức 26% svck và NIM cải thiện 10 đcb svck.
 • Chúng tôi kỳ vọng NFI 2021 tăng 22% svck chủ yếu đến từ mảng thu nhập từ thanh toán và từ phí hoa hồng. NFI được dự báo đóng góp 89% tổng thu nhập ngoài lãi (Non-II) trong năm 2021 sv mức đóng góp là 88%/93% trong năm 2020/19.
 • Cùng với dự báo tỷ lệ CIR ở mức 40% và chi phí tín dụng ở mức 0,67%, lợi nhuận ròng ước tính tăng 27,6% svck đạt 5.920 tỷ đồng trong năm 2021.

Đọc báo cáo chi tiết tại đây

DMCA.com Protection Status