Hợp tác cùng phát triển

VIB – Lợi nhuận Q1/2020 tăng mạnh do dự phòng đi ngang – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 03/06/2020    1086

Chia sẻ

  • VIB ghi nhận lợi nhuận ròng Q1/2020 tăng trưởng mạnh (+32,8%) sv cùng kỳ lên 860 tỷ đồng, nhờ doanh thu tăng mạnh và chi phí dự phòng đi ngang.
  • Chi phí dự phòng 6 tháng cuối năm dự báo sẽ tăng do nợ xấu đã tăng.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn ở mức VND23.800/cp do dự báo EPS năm 2020-21 đượcđiều chỉnh tăng 7,2-9,4%.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 16.900

VND 23.800

0%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

Thu nhập lãi tăng mạnh nhờ tăng trưởng cho vay cao

Thu nhập (TN) lãi Q1/2020 tăng 29,9% sv cùng kỳ nhờ tăng trưởng cho vay cao (+32,3% sv cùng kỳ) với động lực chính đến từ cho vay cá nhân khi tỷ trọng trên tổng dư nợ tăng lên 80,9% từ mức 74,9% của Q1/2019. Biên lãi suất (NIM) giảm 10 điểm cơ bản sv cùng kỳ do chi phí vốn tăng 33 điểm cơ bản trong khi lợi suất tài sản chỉ tăng 22 điểm cơ bản. Các yếu tố khiến NIM giảm bao gồm việc miễn giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và việc phát hành thêm giấy tờ có giá (tăng 68,6% sv cùng kỳ). Trong Q1/2020, VIB thuộc nhóm ngân hàng có tăng trưởng cho vay cao nhất ngành trong đó cho vay cá nhân chiếm phần lớn các khoản cho vay mới.

TN từ dịch vụ thanh toán tăng mạnh nhưng tốc độ bán bảo hiểm chậm lại

TN ngoài lãi Q1/2020 tăng 40,2% sv cùng kỳ nhờ TN phí tăng 18,2%; TN từ chứng khoán đầu tư đạt 51 tỷ so với 1 tỷ trong Q1/2019; hoạt động giao dịch ngoại tệ lỗ ít hơn cùng kỳ (-10 tỷ đồng so với -61 tỷ đồng trong Q1/2019). Trong TN phí, thu nhập từ các dịch vụ thanh toán tăng gấp hai lần sv cùng kỳ nhờ một loạt sản phẩm thẻ mới được tung ra trong 2019. Tuy nhiên, TN từ bảo hiểm giảm 13,2% sv cùng kỳ do dịch bệnh khiến thu nhập giảm dẫn tới nhu cầu giảm.

Chi phí dự phòng đi ngang thúc đẩy lợi nhuận nhưng nợ xấu đã tăng lên

Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 2,19% vào cuối Q1/2020 từ mức 1,96% cuối 2019. Nợ nhóm 2 cũng tăng mạnh thêm 50,3% so với cuối 2019. VIB chỉ xóa rất ít nợ xấu trong Q1/2020 (tỷ lệ xóa nợ dự phóng cả năm là 0,05% trong Q1/2020, so với 0,2% trong 2019). Do tỷ lệ xóa nợ thấp, nợ xấu đã tăng so với cuối 2019 và chi phí dự phòng không đổi sv cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận ròng tăng 32,8% sv cùng kỳ lên 860 tỷ, cao hơn dự báo 2020 của chúng tôi ở mức 26,7%. Sau đại dịch, VIB có thể đạt được mức tăng trưởng cho vay năm 2020 cao hơn trung bình ngành nhờ sản phẩm cho vay mua ô tô do giá xe giảm và phí trước bạ giảm 50%. Chi phí dự phòng dự báo sẽ tăng trong các quý tới để kiểm soát nợ xấu.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu tăng lên VND23.800/cp

Chúng tôi tăng giá mục tiêu lên VND23.800 do dự báo EPS 2020-21 được điều chỉnh tăng 7,2-9,4%. Giá mục tiêu dựa trên định giá bằng thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 16,8%; tăng trưởng dài hạn 3%) và P/B mục tiêu 1 lần cho năm 2021. Yếu tố tăng giá đến từ tăng trưởng cho vay cao hơn kỳ vọng. Rủi ro giảm giá đến từ việc nợ xấu tăng cao hơn dự báo.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status