Hợp tác cùng phát triển

VIB – Kết quả 6T20 tăng trưởng tốt bất chấp Covid-19 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 03/09/2020    8091

Chia sẻ

  • Trong Q2/20, thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi của VIB lần lượt tăng mạnh 24,1% và 56,7% svck, giúp LN sau thuế tăng 26,8% svck.
  • LN sau thuế 6T20 tăng 29,5% svck đạt 1.885 tỷ đồng, hoàn thành 53,5% dự phóng năm 2020 của chúng tôi.
  • Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu cao hơn 26.300 đồng/cp đến từ tiềm năng do chuyển sang sàn HOSE.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 22.000

VND 26.300

0%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

Tăng trưởng doanh thu vững chắc trong 6T20

Thu nhập lãi thuần (NII) trong 6T20 tăng 26,9% svck, chủ yếu nhờ dư nợ vay tăng 20,5% svck và NIM duy trì ổn định 3,9%. Thu nhập ngoài lãi (Non-II) tăng 49,4% svck đạt 1.113 tỷ đồng nhờ thu nhập phí thuần (NFI) tăng 33,7% svck và lãi thuần từ hoạt đồng mua bán đầu tư chứng khoán (chủ yếu trái phiếu chính phủ) đóng góp 82 tỷ đồng trong 6T20. Tổng thu nhập hoạt động tăng 31,5% svck lên 4.815 tỷ đồng 6T20. Tuy nhiên, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tăng từ 41,6% trong 6T19 lên 42,3% trong 6T20 do ngân sách cho nhân viên tăng 51,7% svck.

Nợ xấu 6T20 tăng tạo sức ép trích lập dự phòng

Trong 6T20, nợ xấu tăng 28,8% svck, đẩy tỷ lệ nợ xấu lên 2,37% vào cuối Q2/20 từ mức 1,96% vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu này tương đương với mức 2,36% của cuối Q2/19. Chi phí dự phòng 6T20 tăng 31,7% svck khiến cho tăng trưởng lợi nhuận chậm lại, đạt 29,5% svck, hoàn thành 53,5% dự phóng năm 2020 của chúng tôi.

Dự báo CAGR của LN ròng 17,7% giai đoạn 2020-2022

Chúng tôi cho rằng VIB có vị thế tốt giúp tăng trưởng cho vay đạt cao hơn so với các ngân hàng khác sau đại dịch nhờ công nghệ tiên tiến và thị phần cho vay mua ô tô lớn nhất. Hoạt động cho vay mua ô tô của VIB sẽ hưởng lợi từ việc giảm giá ô tô và giảm 50% phí trước bạ. Chúng tôi kì vọng CAGR LNST của VIB là 17,7% trong giai đoạn 2020-2022, dựa trên CAGR dư nợ vay 22,5% và CAGR thu nhập ngoài lãi 20,5%. Bên cạnh đó, kế hoạt chuyển sàn HOSE vào tháng 11/20 sẽ giúp tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu VIB đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 26.300 đồng/cp

Chúng tôi nâng giá mục tiêu 10,5% lên 26.300 đồng/cp do P/BV mục tiêu cao hơn là 1,1x(trước đó là 1,0x) nhằm phản ánh tiềm năng tăng giá do chuyển sàn HOSE, kế hoạch niêm yết chính thức vào tháng 11/20. Giá mục tiêu dựa trên định giá thu nhập thặng dư (COE: 16,1%; LTG: 3,0%) và P/BV 1,1x với tỷ trọng ngang nhau. Tiềm năng tăng giá là mức tăng trưởng cho vay tốt hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá là nợ xấu cao hơn dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status