Hợp tác cùng phát triển

VIB – Giá tiệm cận mức hợp lý – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 02/04/2021    671

Chia sẻ

  • Ngân hàng đặt mục tiêu LNTT đạt 7.510 tỉ đồng (+29,4% svck) và tăng trưởng tín dụng đạt 31% năm 2021.
  • Chúng tôi kỳ vọng CAGR EPS đạt 18,9% trong 2021-23 nhờ mở rộng mảng bán lẻ thúc đẩy tăng NII, CIR và chi phí tín dụng cải thiện.
  • Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu 1 năm là 45.300đồng

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND49.900

VND45.300

0,00%

KHẢ QUAN 

TÀI CHÍNH

Kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021
Theo ĐHCĐ thường niên ngày 24/03, VIB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 7.510 tỷ đồng (+29,4% svck) và tăng trưởng tín dụng là 31% svck. Ngân hàng kế hoạch tăng vốn chủ điều lệ bằng (i) chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 40% chủ yếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại, và hoàn thành trước cuối Q3/21; và (ii) phát hành thêm 3% cổ phiếu theo hình thức công khai hoặc riêng lẻ sau đó. Phần vốn tăng thêm này được sử dụng tăng cường cấp tín dụng. VIB đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu (NPL) dưới 3% trong năm 2021.

Chúng tôi dự báo CAGR EPS đạt 18,9% trong giai đoạn 2021-23F
Chúng tôi kì vọng CAGR NII đạt 26,3% dựa trên 23,5% tăng trưởng kép dư nợ cho vay và NIM tăng 15 điểm cơ bản (đcb); đồng thời CAGR thu nhập ngoài lãi đạt 17,6% nhờ CAGR NFI đạt 19%. Chúng tôi dự báo CIR ở mức 40% (so với 39,8% năm 2020). Chi phí tín dụng ở mức 0,67-1% (sv mức 0,56-0,64% năm 2019/20), giúp duy trì tỉ lệ nợ xấu dưới 2%. Năm 2021, chúng tôi dự báo tín dụng ngân hàng VIB sẽ tăng 26% svck cùng với NIM tăng 10đcb sẽ giúp NII tăng 31,8% svck; NFI được kỳ vọng tăng 22% svck sẽ giúp non-II tăng 20,1% svck; cùng với ở mức 40% và chi phí tín dụng ở mức 0,67%, lợi nhuận ròng dự báo tăng 27,6% svck trong năm 2021.

Chúng tôi vẫn ưa thích VIB vì triển vọng đầu tư dài hạn
VIB là một trong những ngân hàng có tỷ lệ lợi nhuận trên vốn cao nhất ngành mặc dù thị phần cho vay khiêm tốn là 2,8% và thị phần huy động là 2,4% vào cuối năm 2020. Ngân hàng có khả năng đạt tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ qua các năm (31,2% svck trong 2020 và 31% svck trong 2021), nhờ các sản phẩm cho vay chuyên về bán lẻ, đặc biệt là cho vay thế chấp và mua ô tô. Chúng tôi thấy bancassurance là động lực chính giúp Non-II tăng trưởng kép 17,6% trong giai đoạn 2021-23. Cuối cùng, chúng tôi tin rằng ngân hàng có mức vốn tự duy trì, dựa trên sự kết hợp giữa ROE và tăng trưởng.

Duy trì khuyến nghị Trung Lập, nâng mức giá mục tiêu lên 45.300đ/cp
Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên tỷ trọng tương đương giữa định giá thu nhập thặng dư (COE:14%; LTG:3%) và P/BV mục tiêu 2021 đạt 2,0 lần. VIB đang giao dịch ở mức P/BV 2021 2,2 lần nhờ ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận và ROE/ROA cao hơn sv các ngân hàng khác. Vì vậy, chúng tôi áp dụng P/BV mục tiêu 2021 đạt 2,0 lần cho VIB. Tiềm năng tăng giá là tín dụng và NIM tăng cao hơn dự báo. Rủi ro giảm giá là mức nợ xấu cao hơn dự báo.

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status