Hợp tác cùng phát triển

VIB – Chờ đợi những bước tiến mới – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 03/03/2022    416

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng 2021 tăng 38,1% svck lên 6,4 nghìn tỷ đồng.
  • Chúng tôi kỳ vọng VIB sẽ đạt mức tăng trưởng LN 2022/23 là 15%/18%.
  • Duy trì giá mục tiêu 46.400đ/cp; tuy nhiên hạ khuyến nghị xuống Trung lập do định giá đã ở mức hợp lý.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND47.000

VND46.400

0,00%

Trung lập

Tài chính

Khép lại năm 2021 với kết quả ấn tượng
Năm 2021, thu nhập lãi thuần (NII) tăng 39,1% svck nhờ tăng trưởng tài sản 26% kể từ đầu năm và biên lãi thuần (NIM) mở rộng 34 điểm cơ bản. Chi phí hoạt động của ngân hàng chỉ tăng 18% svck và tỷ lệ chi phí trên thu nhập hoạt động (CIR) giảm xuống 37% từ mức 40% năm 2020, cho thấy rằng ngân hàng đã thực hiện cắt giảm chi phí hiệu quả. NII tăng trưởng mạnh cùng với kiểm soát chi phí tốt đã giúp LN ròng tăng trưởng 38,1% svck đạt 6,4 nghìn tỷ đồng.
Tuy vậy đà tăng trưởng LN dự kiến chậm lại trong năm 2022
Với lợi thế tập trung vào các sản phẩm cho vay bán lẻ, đặc biệt là cho vay thế chấp và mua xe, sẽ giúp VIB có thể khai thác tốt nhu cầu cho vay bán lẻ đang gia tăng mạnh mẽ trong 2 năm tới; chúng tôi kỳ vọng VIB sẽ ghi nhận tăng trưởng tín dụng 25%/22% trong giai đoạn 2022-2023. Tuy nhiên, lãi suất cho vay thấp hơn trong khi lãi suất huy động sẽ tăng dưới áp lực lạm phát sẽ làm ảnh hưởng đến NIM toàn ngành trong năm 2022. Những ngân hàng có CASA cao, tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) thấp và còn dư địa lớn để mở rộng cơ cấu cho vay bán lẻ sẽ có khả năng giảm thiểu rủi ro này. VIB chỉ ghi nhận CASA ở mức 16% và tỷ lệ cho vay bán lẻ đã đạt mức cao 87% tổng cho vay; vì vậy chúng tôi dự kiến NIM của ngân hàng sẽ giảm và theo đó làm chậm lại đà tăng trưởng LN (+15%/18% trong 2022-23).
Hạ khuyến nghị xuống Trung lập với giá mục tiêu không đổi là 46.400đ/cp
VIB đang giao dịch ở mức P/BV 2,4 lần năm 2022 – cao hơn nhiều so với mức trung bình 1,9 lần của các ngân hàng cùng quy mô và tương đương với +1 độ lệch chuẩn P/BV trung bình 5 năm. Hạ khuyến nghị xuống Trung lập với giá mục tiêu không đổi là 46,400đ/cp. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên sự kết hợp của P/BV dự phóng 2,3 lần và phương pháp định giá thu nhập thặng dư (COE: 14,6%, LTG: 3%). Rủi ro giảm giá bao gồm (i) lạm phát cao hơn dự kiến làm giảm tăng trưởng tín dụng và (ii) nợ xấu cao hơn dự kiến. Tiềm năng tăng giá gồm (i) NIM tốt hơn kỳ vọng và (ii) kế hoạch tăng vốn mới.
Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022
VIB vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên (CBNV) trong năm nay (tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho CBNV). Kế hoạch này sẽ bổ sung thêm 554 triệu cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng theo đó sẽ tăng 36% đạt 21,1 nghìn tỷ đồng từ mức 15,5 nghìn tỷ đồng vào 2021. Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và đảm bảo hệ số an toàn vốn tối thiểu của ngân hàng.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status