Hợp tác cùng phát triển

VIB – 05/09/2019 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 05/09/2019    15755

Chia sẻ

  • VIB là ngân hàng bán lẻ quy mô nhỏ nhưng tăng trưởng mạnh trong hai năm trở lại đây với động lực từ thu nhập lãi và thu nhập phí.
  • Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ trong hai năm qua nhờ thu nhập lãi và thu nhập phí
  • Nguồn vốn dồi dào đáp ứng tiêu chuẩn Basel II. Mảng huy động tiền gửi khách hàng chưa hiệu quả làm tăng rủi ro lãi suất. Nợ xấu đã được xử lý tích cực nhưng cần chú ý chất lượng tài sản.
  • Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng sẽ đạt tăng trưởng kép 21,0% trong 2019-21. Chúng tôi khuyến nghị MUA cho VIB với giá mục tiêu 21.200
    đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND17.700

VND21.200

2,8%

MUA

TÀI CHÍNH

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status