Hợp tác cùng phát triển

VCB – Tích lũy cho ngày mưa bão – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 17/06/2022    153

Chia sẻ

  • VCB đặt kế hoạch năm 2022 là tăng trưởng tín dụng 15% svck và lợi nhuận trước thuế đạt 30.675 tỷ đồng (+12% svck).
  • Chúng tôi dự báo tăng trưởng lợi nhuận sẽ cao hơn so với kế hoạch, đạt 21,4%/20,4% svck trong 2022-2023, do chi phí trích lập dự phòng giảm.
  • Khuyến nghị Khả quan với mức giá mục tiêu cao hơn là 95.600 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND79.100

VND95.600

 0,00%

KHẢ QUAN

Tài chính

Cải thiện CASA giúp bù đắp chi phí huy động vốn tăng
Nhờ các chính sách miễn phí, tiền gửi không kỳ hạn của VCB đã tăng 27,6% svck; 7,3% sv đầu năm để đưa tỷ lệ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (CASA) lên mức cao lịch sử 33,4% vào cuối Q1/22; cao thứ 4 trong số các ngân hàng thương mại. Chúng tôi ước tính VCB hiện đang nắm giữ 8,5% thị phần tiền gửi trong nước, có vị thế tốt nhất để quản trị chi phí huy động ngày càng tăng. Vì vậy, VCB là một trong số ít ngân hàng có tỷ lệ NIM tăng trong Q1/22 (tăng 24 điểm cơ bản svck, lên 3,4%). Chúng tôi kỳ vọng NIM năm 2022 sẽ ở mức 3,2% nhờ tỷ lệ CASA cao (~ 35% vào cuối năm 2022) và tỷ lệ cho vay trên huy động thấp (~ 82% vào cuối năm 2022).
VCB sẽ tiếp nhận một tổ chức tài chính
Theo lộ trình được Chính phủ phê duyệt, VCB và MBB sẽ nhận lại 1 tổ chức tín dụng đang chịu sự giám sát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam với chi phí bằng không. Trong trường hợp này, VCB sẽ được tăng trưởng tín dụng không giới hạn nhưng vẫn phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn bắt buộc (CAR). Báo cáo tài chính của ngân hàng này sẽ không được hợp nhất vào VCB trong giai đoạn tái cơ cấu và NHNN sẽ cung cấp gói cho vay lãi suất 0% nhằm giải quyết một phần lỗ lũy kế. Sau khi tái cơ cấu, VCB được phép sáp nhập ngân hàng này, hoặc chuyển nhượng cho các nhà đầu tư, hoặc chào bán ra công chúng (IPO).
LN ròng tăng trưởng mạnh mẽ với chất lượng tài sản tốt nhất 2022-2023
Chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần (NII) tăng 9,5%/14,8% svck trong 2022-2023, cùng với tăng trưởng cho vay đạt 14,5%/13,0% và tỷ lệ NIM ổn định là 3,2%. Thu nhập ngoài lãi dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ đạt 28,7%/21,3% svck trong năm 2022-2023 nhờ thu nhập từ phí và hoạt động ngoại hối. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao đạt 424,4% cùng với tỷ lệ nợ xấu thấp 0,64% vào cuối năm 2021, giúp VCB giảm chi phí trích lập dự phòng trong 2 năm tới.
Duy trì khuyến nghị Khả quan với mức giá mục tiêu mới là 95.600 đồng
Giá mục tiêu 1 năm được điều chỉnh tăng 2,8%, sau khi lợi nhuận năm 2022-2024 được điều chỉnh. Theo quan điểm của chúng tôi, tâm lý thị trường tiêu cực từ các quy định chặt chẽ về thị trường vốn đã làm giảm giá cổ phiếu của VCB, nhưng tạo cơ hội tích lũy cổ phiếu này trong dài hạn. Rủi ro giảm giá bao gồm lạm phát cao hơn dự kiến có thể cản trở tăng trưởng tín dụng và nợ xấu cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status