Hợp tác cùng phát triển

VCB – Thương hiệu và chất lượng tài sản hàng đầu – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 10/11/2022    142

Chia sẻ

  • LN Q3/22 tăng trưởng mạnh 32,0% svck, đưa mức tăng trưởng 9T22 lên 29,1% svck và hoàn thành 79% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng LN năm 2023 của VCB sẽ giảm xuống ~13% svck do NIM giảm và chi phí dự phòng duy trì ở mức cao.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 84.600 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND72.600

VND84.600

1,1%

KHẢ QUAN

Tài chính

Tóm tắt Q3/22: NIM cải thiện và chi phí dự phòng chỉ tăng nhẹ

LN ròng Q3/22 của VCB tăng 32,0% svck lên 6,1 nghìn tỷ đồng, được hỗ trợ bởi NIM cải thiện và tăng trưởng cho vay mạnh mẽ. Trong 9T22, dư nợ cho vay tăng 17,6% so với đầu năm (+20,7% svck), đưa VCB vào top 3 ngân hàng có tăng trưởng cao nhất. NIM 9T22 đạt 3,40% (+16 điểm cơ bản svck) do lợi suất sinh lời trên tài sản tăng (+14 điểm cơ bản svck) và chi phí vốn giảm (-3 điểm cơ bản svck). Đáng chú ý, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) ở mức kỷ lục 504% vào cuối Q2/22 đã cho phép VCB nới lỏng chi phí dự phòng trong Q3/22, đưa dự phòng 9T22 giảm 2,8% svck. Do đó, LN 9T22 đạt 20,0 nghìn tỷ đồng (+29,1% svck). LLR cũng giảm xuống 402% vào cuối Q3/22.

Triển vọng khó khăn phía trước cho ngành Ngân hàng

Sau khi NHNN tăng lãi suất điều hành thêm 200 điểm cơ bản để đối phó với áp lực tỷ giá, các NHTM trong đó có VCB đã nhanh chóng tăng mạnh lãi suất huy động ở cả kỳ ngắn và dài hạn. Động thái này chắc chắn sẽ dẫn đến việc chi phí vốn tăng và tác động tiêu cực đến NIM của các ngân hàng. Ngoài ra, rủi ro “đứt gãy thanh khoản” ở các doanh nghiệp và sự hạ nhiệt của thị trường bất động sản cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến chất lượng tài sản của các ngân hàng Nhìn chung, việc thắt chặt chính sách tiền tệ đã đẩy cao các rủi ro liên quan đến tăng trưởng tín dụng chậm lại, NIM thu hẹp, và chi phí dự phòng tăng.

Tăng trưởng lợi nhuận sẽ chậm lại trong giai đoạn 2023-24

Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng cho vay sẽ giảm từ 18,0% trong 2022 xuống 12,0% trong 2023-24, ít nhiều ngang với kỳ vọng của chúng tôi về tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống. Chúng tôi dự phóng NIM sẽ giảm về mức 3,10% trong 2023-24 từ mức 3,25% trong 2022. Với chất lượng tài sản tốt (LLR 402%, cao nhất trong hệ thống), chúng tôi kỳ vọng chi phí dự phòng sẽ giảm nhẹ 1,6%/2,0% svck trong 2023-24. Theo giả định của chúng tôi, LN ròng của VCB sẽ tăng trung bình 13,5% trong 2023-24, giảm từ mức 16,0% trong 2022.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 84.600 đồng/cp

Chúng tôi hạ P/B mục tiêu xuống từ mức 3,0 lần xuống 2,5 lần để phản ánh những khó khăn sắp tới của ngành. Cùng với với phương pháp thu nhập thặng dư, giá mục tiêu cho VCB sẽ là 84.600 đồng/cp (-11,5% từ giá mục tiêu trước). Rủi ro giảm giá bao gồm (i) tăng trưởng tín dụng thấp hơn dự kiến và (ii) nợ xấu cao hơn dự kiến do thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status